Úvod
24.2.2017 Zhromaždenie PPS
Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Pasienkového pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 24.2.2017 so začiatkom prezentácie o 16:30 hodine v dome kultúry D. Seč.

10.3.2017 Degustácia vín
Výbor ZO - SZZ v Dolnej Seči pozýva všetkých svojich členov, všetkých občanov obce Dolná Seč a ostatných záujemcov na 14. ročník degustácie vín, ktorá sa uskutoční v piatok 10. marca 2017 od 17.oo hod. v Kultúrnom dome v Dolnej Seči. Bližšie informácie TU.

Tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať každý nepárny týždeň v utorok.


Výzva na odstránenie porastov


Triedený odpad ČO SA ZBIERA A ČO SA NEZBIERA


Upozornenie pre stavebníkov

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy


Výbor Pasienkového spoločenstva Obce Dolná Seč

oznamuje spoluvlastníkom podielov v spoločenstve a občanom obce, že ponúka na predaj palivové drevo. Čítať ďalej ...


Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV


 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ