Dolná Seč - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Fotogaléria - Novoročné posedenie

Novoročné posedenie

Vážení  spoluobčania !

Som veľmi rada, že sa vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka pri­hovoriť.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Na prahu nového roku 2019 sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie, a o obohatenie jej kultúrneho i duchovného života. Každoročne prežívame prvé hodiny nového roku v slávnostnej atmosfére a vyslovujeme želania pre rok, ktorý začína. 

V Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich pracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenia medziľudských vzťahov, a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Na záver Vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa a tiež úspešný, pokojný a láskou naplnený každý deň roku 2019.

 

Zdenka Furdová starostka obce Dolná Seč

Dátum vloženia: 10. 4. 2019 17:59
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 18:01
Autor: