Obec Dolná Seč
ObecDolná Seč

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Lenka Schweier
Členovia: Ladislav Miklóš, Štefan Boďó

Komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja v zložení:

Predseda: Štefan Boďó
Členovia: Ing. Varga Matej, Varga Lukáš, Petrášová Monika, Szabo Július, Kmeť Martin, Demjanics Pavel, Sucháč Ondrej, Ladislav Miklóš

Komisia kultúry, v zložení:

Predseda: Mgr. Lenka Schweier
Členovia: Mgr. Broškovičová Martina, Ing. Broškovič Marián, Rusko Dušan, Beňušová Terézia, Balážová Erika, Óváriová Slávka, Matušková Bogárová Martina, Matuška Marián, Boďó Miroslava, Ing. Bezáková Zuzana, Phd.,,  Bogárová Viola, Bogár Ján, Sakošová Katarína, Kúcsová Dominika, Hlaváčová Miroslava, Ginčaiová Martina, Ginčai Martin

Komisia športu, v zložení:

Predseda: Ladislav Miklóš
Členovia: Sakoš Miroslav, Sáva Boris, Ing. Kúcs Alexander, RNDr. Furda Tibor, Bc. Štefka Peter, Boďó Štefan

Komisia protipožiarnej a protipovodňovej ochrany v zložení:

Predseda: Bc. Peter Štefka
Členovia:

Komisia obecného zastupiteľstva na vybavovanie sťažností:

Predseda:
Členovia:

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na