Obec Dolná Seč
ObecDolná Seč

VZN

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č.3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN TKO 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,28 kB
Vložené: 15. 1. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

02-2022 VZN o organizacii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,53 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 1/2022 o podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč

VZN o podmienkach drzania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,48 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 06-2020 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia

VZN 06 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 04-2020 o poplatku za odpady

VZN 04 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 03-2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

VZN 03 2020 ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,38 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 02-2020 o čistote obce a verejnom poriadku

VZN 02-2020 o čistote obce a verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č.: VZN 01-2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolná Seč

VZN 01-2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolná Seč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Vložené: 23. 11. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 04/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4 - 2019 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 01/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 01 2019-o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,71 MB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Seč č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (zverejnené 15.12.2017)

VZN_elektronická_komunikácia_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,31 kB
Vložené: 15. 12. 2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-3/2016-o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska

VZN-3-2016-Prevadzkovy-poriadok-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,48 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-2/2016-o-predaji-na-trhovych-miestach

VZN-2-2016-predaj-na-trhovych-miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,61 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-1/2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi

VZN-1-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 785,92 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok č. 1/2015 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Dolná Seč č. 3/ 2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok-c-1-2015-k-VZN-c-3-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,95 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-2/2014-o-dani-za-psa

VZN-c-2-2014-o-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 662,48 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-1/2014-o-dani-z-nehnutelnosti

VZN-c-1-2014-o-dani-z-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Vložené: 1. 1. 2014
Zobrazené 1-20 z 37
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na