Obec Dolná Seč
ObecDolná Seč

VZN

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č.3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN TKO 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,28 kB
Vložené: 15. 1. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

02-2022 VZN o organizacii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,53 kB
Vložené: 15. 12. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 1/2022 o podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč

VZN o podmienkach drzania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,48 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 06-2020 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia

VZN 06 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 04-2020 o poplatku za odpady

VZN 04 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 03-2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

VZN 03 2020 ÚP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,38 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. VZN 02-2020 o čistote obce a verejnom poriadku

VZN 02-2020 o čistote obce a verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č.: VZN 01-2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolná Seč

VZN 01-2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolná Seč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 04/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4 - 2019 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 01/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 01 2019-o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,71 MB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Seč č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (zverejnené 15.12.2017)

VZN_elektronická_komunikácia_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,31 kB
Vložené: 15. 12. 2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-3/2016-o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska

VZN-3-2016-Prevadzkovy-poriadok-pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,48 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-2/2016-o-predaji-na-trhovych-miestach

VZN-2-2016-predaj-na-trhovych-miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,61 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-1/2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi

VZN-1-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 785,92 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok č. 1/2015 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Dolná Seč č. 3/ 2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok-c-1-2015-k-VZN-c-3-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,95 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-2/2014-o-dani-za-psa

VZN-c-2-2014-o-dani-za-psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 662,48 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-1/2014-o-dani-z-nehnutelnosti

VZN-c-1-2014-o-dani-z-nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Vložené: 1. 1. 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.9/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje

VZN_c.9-2012_o_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,71 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.8/2012 o dani za predajné automaty

VZN_c.8-2012_o_dani_za_predajne_automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,71 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.7/2012 o dani za ubytovanie

VZN_c.7-2012_o_dani_za_ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.6/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN_c.6-2012_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,14 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.5/2012 o dani za jadrové zariadenie

VZN_c.5-2012_o_dani_za_jadrove_zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,37 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolná Seč

VZN_c.1-2012_poskytovanie_dotacii_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,6 kB
Vložené: 1. 1. 2012

Všobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č, 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov .

VZN-obce-Dolna-Sec-c-1-2003-o-niektorych-podmienkach-drzania-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,24 kB
Vložené: 1. 1. 2003

Zrušené

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-4/2016-poziarny-poriadok-obce

VZN-4-2016-poziarny-poriadok-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 1. 1. 2016

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Dolná Seč č. 3/ 2014 a Dodatku č.1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok-c-2-VZNc3-2014-a-dodatku-c-1-2015-o-poplatku-za-komunalne-odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,36 kB
Vložené: 1. 1. 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE-č-3/2014-o-poplatku-za-komunalne-a-drobne-stavebne-odpady

VZN-c-3-2014-o-miestnom-poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Vložené: 1. 1. 2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_c_4-2012_poplatok_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,21 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2012 o dani za psa

VZN_c.3-2012_o_dani_za_psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,59 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2012 o dani z nehnuteľností

VZN_c.2-2012_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,71 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2009 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Dolná Seč

VSEOBECNE-ZAVAZNE-NARIADENIE-c-1-2009-o-udrziavani-cistoty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,16 kB
Vložené: 1. 1. 2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2002 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách

VZN-obce-c-2-2002 o vylepovani plagatov na verejnych priestranstvach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,23 kB
Vložené: 1. 1. 2002
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na