Obec Dolná Seč
ObecDolná Seč

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 5. 2024

O2024/010

objednávame si vypracovanie stavebného /položkov/ rozpočtu podľa PD - parkovanie pri KD

240,00 EUR

Ing. Martin Fiťka, Ul. J. Kalinčiaka 846/14, 93405 Levice

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/009

objednávame si vypracovanie stavebného /položkov/ rozpočtu podľa PD - oplotenie cintorína

210,00 EUR

Ing. Martin Fiťka, Ul. J. Kalinčiaka 846/14, 93405 Levice

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/008

Objednávame tonery k tlačiarni HP Color laser jet MFP M283fdn alternatívy HP2211,2212,2213 a toner L

0,00 EUR

Mgr. Pavol Riecky, Ul. Montua 1547/4, 93401 Levice

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/007

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu na projekt murovaného oplotenia cintrorína na ohlásenie

900,00 EUR

HOLD-ON s.r.o., kpt. J. Nálepku 38, 934 01 Levice

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/006

Objednávame si u Vás ozvučenie obce 3 ks nových hlásičov podaľa ponuky č. 1108/2024

2 646,00 EUR

Forte Acoustic, spol. s r.o., 36, 951 04 Malý Lapáš

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/005

Objednávame si u Vás WC s vodou na podujatie Deň obce Dolná Seč ihrisko 13.07.2024

216,00 EUR

Event Service, s.r.o., K cintorínu 93/41, 010 01 Žilina

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/004

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení na OCÚ Dolná Seč

0,00 EUR

Erik Sedlák-LAHER, Adyho 9, 937 01 Želiezovce

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/003

Objednávame si u Vás demontáž a montáž plaváku Flygt ENM-10 , revíziu 3069 podľa cenovej ponuky č. 2

1 038,13 EUR

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 27, 841 04 Bratislava – mestská časť Dúbr

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/002

Objednávame si u Vás demontáž a montáž miešadla KSB podľa cenovej ponuky č.230666

285,00 EUR

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 27, 841 04 Bratislava – mestská časť Dúbr

Obec Dolná Seč

23. 5. 2024

O2024/001

Objednávame si u Vás vystúpenie na obecných slávnostiach dňa 13.07.2024 16,00-17,00

2 800,00 EUR

BEARS AGENCY s.r.o., Bazová 53, 90025 Chorvátsky Grob

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/027

Objednávame si u Vás výrobu nerezovej bedne podľa mailovej ponuky

1 476,00 EUR

Industriemontage s.r.o., 287, 935 31 Dolná Seč

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/026

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie v športovom areáli s

0,00 EUR

LI GROUP s.r.o., 76, 935 31 Dolná Seč

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/025

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie OcÚ a bleskozvodu OC

0,00 EUR

LI GROUP s.r.o., 76, 935 31 Dolná Seč

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/024

Objednávame si u Vás revízie komínov na budove športového areálu a obecného úradu v Dolnej Seči

0,00 EUR

Kamil Palko - kominárstvo, Horná 321, 951 75 Beladice

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/023

Objednávame si u Vás dodávku a montáž podzemnej kvapkovej závlahy na cintoríne.

2 700,00 EUR

AQUA GARDEN s.r.o., Hviezdoslavova 31, 93401 Levice

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/022

Objednávame si u Vás kontrolu, demontáž, montáž plavákového spínača

387,00 EUR

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 27, 841 04 Bratislava – mestská časť Dúbr

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/021

Objednávame si u Vás pokládku frézovaného asfaltu na miestnu komunikáciu podľa dohody

0,00 EUR

Ing. Matej Varga, Dolná Seč 209, 935 31 Dolná Seč

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/020

Objednávame si u Vás vypracovanie projetku pre stav.povol. a realizáciu Organizované parkovanie p pr

1 984,00 EUR

Hana s.r.o., Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/019

Objednávame si u Vás vývoz sedimentovaného kalu z našej ČOV Dolná Seč množstvo do 9fúr

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ludanská 4, 934 01 Levice

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/018

Objednávame si u Vás vypracovanie potvrdenia o súlade navrhovanej stavby s územnoplánovacou dokumen

0,00 EUR

CITYPLAN, s.r.o., Budatínska 10, 85106 Bratislava

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/017

Objednávame si u Vás toner do tlačiarne XeroxWorkcentre 5024

0,00 EUR

LevServis, s.r.o., Ul. J.Švermu 2271/28, 934 01 Levice

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/016

Objednávame si u Vás vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie podľa Vašej cenovej ponuky

320,00 EUR

CONTROLECO s.r.o., 510, 935 33 Nový Tekov

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/015

Objednávame si u Vás revíziu elektriky budovy obecného úradu zo súpisným číslom 21

0,00 EUR

LI GROUP s.r.o., 76, 935 31 Dolná Seč

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/014

Ako vlastník verejného vodovodu/kanalizácie v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z.z.

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ludanská 4, 934 01 Levice

Obec Dolná Seč

16. 1. 2024

O2023/013

Objednávame su u Vás projektovú dokumentáciu novostavby dreveného altánku pre stav.povolenie v zmysl

1 750,00 EUR

HOLD-ON s.r.o., kpt. J. Nálepku 38, 934 01 Levice

Obec Dolná Seč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 37
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na